Antonio Rey technique

Cvičení na picado č.1 (akcenty)


Cvičení na picado č.2 (na zrychlení


Cvičení na picado č.3 (stupnice dur)


Cvičení na picado No.4 (stupnice moll)


Cvičení na palec č.1 Cvičení na palec č.2Cvičení na palec č.3Různé mechanismy pro cvičení 1,2,3Cvičení na palec č.4 - alzapúa