Picado


Cvičení na picado č.1 (akcenty)


Cvičení na picado č.2 (na zrychlení)


Cvičení na picado č.3 (stupnice dur)


Cvičení na picado č.4 (stupnice moll)


Picado por alegrías 1-4