Projekty"Žena a muž nejen v rytmu tanga"

Výběr skladeb těch nejznámějších autorů (Albéniz, Granados, Barrios, Falla, Piazzolla...) ve vlastních úpravách."Hudba sefardských Židů"

Překrásný projekt, ve kterém se známé španělské skladby prolínají s tklivými písněmi sefardských Židů - Hava Nagila, Avre tu Puerta, Ocho Kandelikas, Durme, La Serena, Avrix mi Galanica aj."Trio Pragensis"

Skladby slavných starých mistrů ve vlastních úpravách pro netradiční instrumentální spojení - 2 kytary, viola da gamba, zpěv (Händel, Pergolesi, Caccini, Giordani...). Program je vhodný i jako vánoční koncert.